با سرویس Monitoring

به صورت ۲۴/۷ واقعی تجارت خود را نظارت کنید.


سرورها و وب سایت ها ستون فقرات کسب و کار شما هستند. برای به حداقل رساندن خرابی و اطمینان از کارایی بالا وب سایت و سرویس های خود، نظارت مداوم بر زیرساخت های سرور و مرکز داده شما ضروری است.
با ردیابی آپ تایم، فضای دیسک و عملکرد سرورهای خود، می توانید از قطع برق و شناسایی پهنای باند جلوگیری کنید.


راه اندازی این سرویس پیش نیازهای فنی دارد

بنا به نوع سنسورهایی که شما انتخاب می کنید ممکن است نیاز شود که دسترسی مستقیم به سرور میزبان خود را در اختیار ما بگذارید.

ویژگی های خدمات ما

 • امکان دریافت پیامک اطلاع رسانی
 • امکان دریافت ایمیل اطلاع رسانی
 • دسترسی به پنل تحت وب مانیتورینگ
 • نرم افزار کنسول تحت Windows
 • اپلیکیشن کنسول Android و iOS

پلان های سرویس Monitoring

 • تعداد سنسور
 • نوع سنسور
 • تعداد پیامک
 • زمان بررسی
 • کشور سنسور
 • نوع اطلاع رسانی

MU-1

۱۰ماهیانه
۱۰ماهیانه
 • ۲ عدد
 • HTTP / Mail
 • ۲۰۰ عدد
 • هر یک دقیقه
 • آلمان
 • پیامک / ایمیل

MU-2

۲۰ماهیانه
۲۰ماهیانه
 • ۶ عدد
 • HTTP / Mail / Database
 • ۶۰۰ عدد
 • هر یک دقیقه
 • آلمان
 • پیامک / ایمیل / رابط وب

MU-3

۶۵ماهیانه
۶۵ماهیانه
 • ۲۰ عدد
 • HTTP / Mail / Database
 • ۲۰۰۰ عدد
 • هر یک دقیقه
 • آلمان
 • همه نوع

MU-4

۱۴۰ماهیانه
۱۴۰ماهیانه
 • ۵۰ عدد
 • همه نوع
 • میزان منصفانه
 • هر یک دقیقه
 • آلمان
 • همه نوع