میزبانی ایمیل حرفه ای شما با پلان های مدیریت شده

Email-1

۱۸٫۵۰۰تومان / ماهیانه
۱۸٫۵۰۰تومان / ماهیانه
 • 2GB
 • 20GB
 • ۱۰ ایمیل اکانت
 • SmarterMail Pro
 • خارج از ایران
 • ۳۰۰ ایمیل در روز
 • امکان فعال سازی
  وب سایت در حال طراحی

Email-2

۳۸٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۳۸٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 8GB
 • 80GB
 • ۴۰ ایمیل اکانت
 • SmarterMail Pro
 • خارج از ایران
 • ۵۰۰ ایمیل در روز
 • امکان فعال سازی
  وب سایت در حال طراحی

Email-3

۷۸٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۷۸٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 20GB
 • 200GB
 • ۷۰ ایمیل اکانت
 • SmarterMail Pro
 • خارج از ایران
 • ۸۰۰ ایمیل در روز
 • امکان فعال سازی
  وب سایت در حال طراحی

Email-4

۱۷۲٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۱۷۲٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 35GB
 • 350GB
 • ۱۰۰ ایمیل اکانت
 • SmarterMail Pro
 • خارج از ایران
 • ۱۲۰۰ ایمیل در روز
 • امکان فعال سازی
  وب سایت در حال طراحی

Email-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • خارج از ایران
 • سفارشی
 • امکان فعال سازی
  وب سایت در حال طراحی