میزبانی سرور اختصاصی شما با پلان های مدیریت شده

Dedicated-1

۶۹۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۶۹۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • Core i7-6700
  4c/8t
 • 32GB DDR4
 • 2x4000GB HHD / 2x500GB SSD
 • Raid 1
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Dedicated-2

۱٫۲۰۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۱٫۲۰۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • Intel Xeon E3-1240v5
  4c/8t
 • 32GB DDR4
 • 2x2000GB HHD / 2x240GB SSD
 • Raid 1
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Dedicated-3

۲٫۱۲۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۲٫۱۲۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • Intel Xeon Silver 4110
  8c/16t
 • 64GB DDR4
 • 2x2000GB HHD / 2x240GB SSD
 • Raid 1
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Dedicated-4

۳٫۰۴۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۳٫۰۴۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • Intel Xeon Gold 5118
  16c/32t
 • 64GB DDR4
 • 2x2000GB HHD / 2x240GB SSD
 • Raid 1
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Dedicated-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • ایران یا آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان