میزبانی سرور مجازی شما با پلان های مدیریت شده

VPS-1

۲۴۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۲۴۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 1Core CPU
  تضمین شده
 • 4GB Ram
  تضمین شده
 • 75GB SSD
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کاملا ارتقا پذیر
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

VPS-2

۳۲۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۳۲۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 2Core CPU
  تضمین شده
 • 6GB Ram
  تضمین شده
 • 150GB SSD
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کاملا ارتقا پذیر
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

VPS-3

۴۰۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۴۰۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 4Core CPU
  تضمین شده
 • 8GB Ram
  تضمین شده
 • 250GB SSD
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کاملا ارتقا پذیر
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

VPS-4

۵۳۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۵۳۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 8Core CPU
  تضمین شده
 • 16GB Ram
  تضمین شده
 • 500GB SSD
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کاملا ارتقا پذیر
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

VPS-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • ایران یا آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان