طراحی وب سایت رایگان با قالب های آماده

طراحی وب سایت سریع و حرفه ای با قالب های آماده وردپرس (رایگان با شرایط خاص)

در صورتیکه تمایل دارید هزینه های طراحی خود را به حداقل رسانده و مقوله ی طراحی وب سایت را خودتان انجام دهید، می توانید تحت این نوع خدمات خاص ما اقدام به راه اندازی وب سایت خود به همراه محتوای اولیه به صورت کاملا رایگان در چند دقیقه منتشر نمایید.

این نوع خدمات طراحی وب سایت برای مشتریان میزبانی ما به صورت کاملا رایگان انجام می شود و برای افرادی که وب سایت آنها محل دیگری میزبانی می شود در دو حالت صورت می گیرد.

۱- تنها ارایه قالب به همراه راهنمای نصب به مبلغ ۲۵ هزار تومان

۲- ارایه قالب به همراه نصب و راه اندازی به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان

برای مشتریان میزبانی راهکار هوشمند اشکان نصب و راه اندازی کاملا رایگان صورت می گیرد.