بهینه سازی موتورهای جستجوگر با
انجام مجموعه عملیات هایی در داخل و خارج از وب سایت

پروسه ی تاثیر گذاری بر روی میزان نمایش وب سایت یا صفحه ای از وب سایت در نتایج جستجوی موتورهای جستجوگر که برای آن هزینه ای به آنها پرداخت نشده است - معمولا به عنوان نتیجه «طبیعی» ، «ارگانیک» یا «بدست آمده» خطاب می شوند.

به صورت کلی هرچه وب سایتی در نتایج ابتدایی جستجو قرار گیرد یا در واقع رتبه بالاتری در نتایج جستجوی موتورهای جستجوگر داشته باشند باعث می شوند بازدیدکننده های بیشتری نیز داشته باشند. SEO‌ می تواند انواع مختلفی از جستجو را در برگیرد همانند جستجوی تصویر، جستجوی مکان، جستجوی ویدیو، جستجوی آموزشی، جستجوی خبری و جستجوی صنعت خاص

مجموعه عملیات هایی که برای بهبود این نتایج جستجو انجام می شود برخی در داخل صفحات وب سایت انجام می شود که شامل ایجاد محتوا و اصلاح آن می باشد و برخی از آنها خارج از وب سایت انجام می شود که شامل معرفی وب سایت به موتورهای جستجوگر، تبلیغات و غیره می شود.

ثبت سفارش