شما می توانید قبل از هر اقدامی با راهکار هوشمند اشکان مشورت نموده و همچنین در صورت نیاز مدیریت IT شرکت، وب سایت یا سرور خود را به ما بسپارید

تمامی کاربران دارای سرویس مدیریت وب سایت و سرور می توانند از پشتیباتی فنی مجموعه در زمینه نرم افزار و سیستم عامل های ذکر شده در بخش نرم افزار های پشتیبانی شده به میزان مشخص شده در جدول پلان های مدیریت سرور و با توجه به شرایط و قوانین مندرج در این بخش بهرمند شوند. مزایای خدمات مدیریت مجموعه ما:

 • بهره گیری از کارشناسان متخصص و فنی
 • افزایش امنیت و عملکرد وب سایت یا سرور
 • کاهش هزینه های استخدام نیروی ماهر و متخصص

پلان های مدیریت IT ، وب سایت و سرور

Manage-1

۲۵٫۰۰۰تومان
۲۵٫۰۰۰تومان
 • ۱ مورد ریموت
 • ۰ مورد حضوری
 • انتخاب بین حضوری یا ریموت
 • کمتر از ۷۲ ساعت

Manage-2

۱۹۵٫۰۰۰تومان
۱۹۵٫۰۰۰تومان
 • ۱۰ مورد ریموت
 • ۱ مورد حضوری
 • انتخاب بین حضوری یا ریموت
 • کمتر از ۴۸ ساعت

Manage-3

۴۰۰٫۰۰۰تومان
۴۰۰٫۰۰۰تومان
 • ۲۵ مورد ریموت
 • ۳ مورد حضوری
 • انتخاب بین حضوری یا ریموت
 • کمتر از ۴۸ ساعت

Manage-4

۷۲۵٫۰۰۰تومان
۷۲۵٫۰۰۰تومان
 • ۶۰ مورد ریموت
 • ۶ مورد حضوری
 • انتخاب بین حضوری یا ریموت
 • کمتر از ۲۴ ساعت

Manage-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • انتخاب بین حضوری یا ریموت
 • سفارشی

پلان های مشاوره و آموزش IT ، وب سایت و سرور

Consultant-1

۱۵۰٫۰۰۰تومان
۱۵۰٫۰۰۰تومان
 • کارشناس سطح ۱
 • ۱٫۵ ساعت تلفنی
 • ۱ ساعت حضوری
 • انتخاب بین حضوری یا ریموت
 • تنها ساعات اداری

Consultant-2

۲۵۰٫۰۰۰تومان
۲۵۰٫۰۰۰تومان
 • کارشناس سطح ۲
 • ۱٫۵ ساعت تلفنی
 • ۱ ساعت حضوری
 • انتخاب بین حضوری یا ریموت
 • تنها ساعات اداری

Consultant-3

۴۰۰٫۰۰۰تومان
۴۰۰٫۰۰۰تومان
 • کارشناس سطح ۳
 • ۱٫۵ ساعت تلفنی
 • ۱ ساعت حضوری
 • انتخاب بین حضوری یا ریموت
 • تنها ساعات اداری

Consultant-4

۹۰۰٫۰۰۰تومان
۹۰۰٫۰۰۰تومان
 • کارشناس سطح ۴
 • ۱٫۵ ساعت تلفنی
 • ۱ ساعت حضوری
 • انتخاب بین حضوری یا ریموت
 • ۲۴ ساعته

Consultant-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • انتخاب بین حضوری یا ریموت
 • سفارشی