با همکاری راهکار هوشمند اشکان شما می توانید تمامی نیازهای منابع انسانی خود را از قبیل جذب، آموزش و مدیریت را برطرف نمایید.

این خدمات با هدف جمع آوری سوابق کارکنان, ثبت احکام پرسنلی , تعیین حقوق و مزایای کارکنان , تهیه لیست حقوق , فیش حقوق ,لیست بیمه و مالیات, دیسکت بیمه و مالیات و سایر اطلاعات مرتبط با پرسنل . از مزایای این سیستم بخش تعریف پارامترهای حقوق و منعطف بودن سیستم جهت تعریف هر نوع پرداخت و کسور بر اساس نوع نیاز و سلایق آن سازمان می توان اشاره نمود.

وب سایت منابع انسانی

خدمات ارایه شده در مجموعه ی ما

  • مدیریت منابع انسانی
  • مشاوره در امور منابع انسانی
  • نرم افزار مدیریت منابع انسانی
  • آموزش کلیه امور منابع انسانی
  • انجام کلیه امور حقوقی منابع انسانی و روابط کار