همکار راهکار هوشمند اشکان باشید و تجارت کنید

سرویس های عاملیت فروش راهکار هوشمند اشکان با ارائه امکاناتی بی نظیر و قیمتی مناسب بهترین انتخاب برای شماست. به عنوان یک عامل فروش شما می توانید سرویس های با کیفیت راهکار هوشمند اشکان را به قیمت اصلی به مشتریان خود ارائه نمایید و تا سقف 30% از تخفیف ویژه عاملیت فروش برخوردار شوید. شما می توانید با استفاده از کنترل پنل عاملیت فروش راهکار هوشمند اشکان به راحتی و به صورت آنلاین دامنه ثبت نمایید، سرویس های میزبانی وب و ایمیل تهیه کنید و یا سایر سرویس های راهکار هوشمند اشکان را خریداری و به مشتریان خود ارائه نمایید.همچنین کلیه مسئولیت نگهداری و پشتیبانی از سرویس ها به عهده راهکار هوشمند اشکان می باشد. بنابراین شما بدون اینکه درگیر مسائل پشتیبانی و مدیریت کاربرانتان شوید می توانید با خیال راحت به تجارت خود بپردازید و از سود مناسبی بهرمند شوید.

لازم به ذکر است، عاملیت فروش های محترم راهکار هوشمند اشکان می بایست در راستای تبلیغات این شرکت همکاری کرده و با نام شرکت راهکار هوشمند اشکان اقدام به معرفی خدمات این شرکت فرمایند.

همچنین چنانچه خدمات معرفی شده توسط عاملیت فروش های محترم، کلیه سرویس های میزبانی و طراحی سایت هایی که میزبانی ایشان قرار است از سمت راهکار هوشمند اشکان انجام شود باشد، می بایست تمامی نیم سرور های ست شده بر روی دامین ایشان،نیم سرور های راهکار هوشمند اشکان باشد.


1

عقد قرارداد

2

دریافت آموزش

3

تبلیغات و فروش

4

کسب سود


تقسیم بندی سطح های عاملیت فروش راهکار هوشمند اشکان و ارتقا به سطح های بعدی به چه صورت می باشد:

عاملیت سطح ۱

عامیلت فروش های محترم با فروش در مجموع 5 عدد از خدمات راهکار هوشمند اشکان ( میتواند این 5 عدد شامل یک نوع و یا از همه نوع خدمات راهکار هوشمند اشکان باشد) که منجر به عقد قرارداد نهایی بین راهکار هوشمند اشکان و شخص و یا شرکت معرفی شده برای ارائه خدمات توسط عاملیت فروش باشد، به استناد جدول زیر 5% از مبلغ کل قرارداد را به عنوان حق همکاری برداشت میکنند.


عاملیت سطح ۲

در این سطح عامیلت فروش های محترم با فروش در مجموع 15 عدد از خدمات راهکار هوشمند اشکان که 5 فروش در سطح 1 انجام شده است (میتواند این 15 عدد شامل یک نوع و یا از همه نوع خدمات راهکار هوشمند اشکان باشد) که منجر به عقد قرارداد نهایی بین راهکار هوشمند اشکان و شخص و یا شرکت معرفی شده برای ارائه خدمات توسط عاملیت فروش باشد، به استناد جدول زیر (به استثنا خدمات سرور) 10% از مبلغ کل قرارداد را به عنوان حق همکاری برداشت میکنند.


عاملیت سطح ۳

در این سطح سود همکاری عاملیت فروش های محترم بیشتر شده و با فروش در مجموع 30 عدد از خدمات راهکار هوشمند اشکان که 15 فروش در سطح 2 انجام شده است ( میتواند این 30 عدد شامل یک نوع و یا از همه نوع خدمات راهکار هوشمند اشکان باشد) که منجر به عقد قرارداد نهایی بین راهکار هوشمند اشکان و شخص و یا شرکت معرفی شده برای ارائه خدمات توسط عاملیت فروش باشد، به استناد جدول زیر (به استثنا خدمات سرور و خدمات نرم افزاری) 20% از مبلغ کل قرارداد را به عنوان حق همکاری برداشت میکنند.


عاملیت سطح ۴

در این سطح که آخرین سطح عاملیت فروش بوده و دارای بیشترین سود جهت این همکاری می باشد، عاملیت فروش های محترم با فروش در مجموع بیش از 30 عدد از خدمات راهکار هوشمند اشکان که 30 فروش در سطح 3 انجام شده است ( میتواند این 30 عدد شامل یک نوع و یا از همه نوع خدمات راهکار هوشمند اشکان باشد) که منجر به عقد قرارداد نهایی بین راهکار هوشمند اشکان و شخص و یا شرکت معرفی شده برای ارائه خدمات توسط عاملیت فروش باشد، به استناد جدول زیر (به استثنا خدمات سرور و خدمات نرم افزاری) 30% از مبلغ کل قرارداد را به عنوان حق همکاری برداشت میکنند.

جدول عاملیت فروش

 • مدیریت، مشاوره و آموزش
 • بازاریابی
 • خدمات نمایشگاهی
 • منابع انسانی
 • پیمانکاری
 • کلیه خدمات وب
 • میزبانی وب سایت
 • میزبانی سرور مجازی
 • میزبانی سرور نیمه اختصاصی
 • میزبانی سرور اختصاصی
 • کلیه خدمات SEO

 • SA-1

  عامل فروش سطح ۱
 • ۱۰٪
 • ۱۰٪
 • ۵٪
 • ۱۰٪
 • ۵٪
 • ۱۰٪
 • ۱۰٪
 • ۱۰٪
 • ۷٫۵٪
 • ۵٪
 • ۱۰٪

 • SA-2

  عامل فروش سطح ۲
 • ۱۵٪
 • ۱۵٪
 • ۷٫۵٪
 • ۱۵٪
 • ۷٫۵٪
 • ۱۵٪
 • ۱۵٪
 • ۱۵٪
 • ۱۲٪
 • ۷٫۵٪
 • ۱۵٪

 • SA-3

  عامل فروش سطح ۳
 • ۲۲٪
 • ۲۲٪
 • ۱۱٪
 • ۲۲٪
 • ۱۱٪
 • ۲۲٪
 • ۲۲٪
 • ۲۲٪
 • ۱۶٫۵٪
 • ۱۱٪
 • ۲۲٪

 • SA-4

  عامل فروش سطح ۴
 • ۳۲٪
 • ۳۲٪
 • ۱۶٪
 • ۳۲٪
 • ۱۶٪
 • ۳۲٪
 • ۳۲٪
 • ۳۲٪
 • ۲۴٪
 • ۱۶٪
 • ۳۲٪

 • SA-X

  عامل فروش سطح ویژه
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -