پشتیبانی
و مدیریت حرفه‌ای


دیگر نگران مدیریت منابع اختصاصی خود نباشید.
در اشکان هر مشتری دسترسی مستقیم به یک مدیر سرور انحصاری دارد که خدمات پشتیبانی و مشاوره رایگان ارایه می دهد.

همکاری با استارت آپ‌ ها
منصفانه و دوجانبه


ایستگاه نهایی برای مدیران استارت آپ ها
ما در اشکان این شرایط را برای شما فراهم نموده‌ایم تا کاملا منصفانه و به صورت دوجانبه میزبانی ایده‌‌های شما باشیم.

رایانش ابری
با امکانات بی نظیر


سرورهای ابری دیگر را فراموش کنید. با ما تجربه‌ی متفاوتی از میزبانی را خواهید داشت

مشاهده مزایای سرور ابری