2019/04/09

انتخاب میزبان مناسب خدمات رایانش ابری

متن حاضر به مسئله ی انتخاب یک میزبان مناسب خدمات رایانش ابری پرداخته است. برای انتخاب یک تأمین‌کننده باید عوامل گوناگونی را ارزیابی کرد. در اینجا []
2019/03/23

ده نکته در انتخاب سرویس ابری مناسب

ما در این مطلب به ۱۰ نکته مهم که هنگام انتخاب سرویس ابری می بایست در نظر داشته باشید می پردازیم. با مطالعه‌ی این مقاله می []