2019/03/24

بررسی انواع میزبانی سرور

در این مقاله به بررسی انواع میزبانی سرور شامل سرور اختصاصی، سرور Hybrid، سرور مجازی و سرور ابری می پردازیم. در میزبانی سرور بر خلاف سرویس []