2019/04/10

مروری بر تاریخچه رایانش ابری از دیروز تا امروز

فناوری رایانش ابری از زمان به وجود آمدنش تا کنون دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است. استفاده از این فناوری به دلیل خدمات متنوع و []