2019/04/17

ضرورت استفاده از میزبانی سرور ابری چیست؟

میزبانی سرور ابری یکی دیگر از سرویس‌های ابریِ سودمند و پرکاربرد است. خدمات و مزایای متعدد این نوع از میزبانی، کاربران را به استفادۀ گسترده از []
2019/03/26

رایانش ابری IaaS

رایانش ابری IaaS به عنوان اساسی‌ترین سرویس ابری، نیاز کاربران را برای داشتن یک زیرساخت فناوری اطلاعات برطرف کرده است. کاربران با استفاده از خدمات این []
2019/03/22

سرور اختصاصی یا سرور ابری

میزان استفاده از فناوری ابر در دنیای فناوری امروز، انتخاب بین سرور ابری یا سرور اختصاصی را تبدیل به موضوع همیشگی بحث نموده است. به معنای []
2019/03/21

سرور مجازی یا سرور ابری

سرور مجازی سنتی یا سرور مجازی ابری خیلی از افراد دو سرویس سرور مجازی و سرور ابری را یکی می دانند اما در واقع این دو []