2019/03/21

رایانش ابری: تعریف، شیوۀ کار، کاربردها و مزایا

طی سالیان اخیر ما شاهد حرکتِ بیشتر فناوری به سمت رایانش ابری بوده‌ایم. رایانش ابری یک سرویس پردازشی است که در آن منابع اطلاعاتی مجازی شده []