2019/01/15

لایسنس اشتراکی

لایسنس نرم افزار در صنعت وب همانند لایسنس در نرم افزار‌های سیستم‌های خانگی و اداری است. نیاز است برای نرم افزارهایی که بر روی سرورها نصب []