2019/03/13

خدمات رایانش ابری Hetzner Cloud

در این مقاله ما به بررسی خدمات رایانش ابری ارایه شده توسط دیتاسنتر قدیمی و قدرتمند هتزنر (Hetzner) که در آلمان واقع شده می‌پردازیم.